Alvorens we gaan lopen vindt er een eerst een kennismakingsgesprek plaats. Tijdens dit intakegesprek krijgt u meer informatie over de organisatie en wijze waarop de runningtherapie wordt gegeven (waar, wanneer, groepssamenstelling, kleding & schoeisel), stelt u doelen op voor de behandeling en kunt u vragen stellen.
Er vindt een inventarisatie van vroegere sport- en bewegingservaring plaats. Een medische vragenlijst (PARQ,) en de Depressie vragenlijst Beck Depression Inventory (BDI) worden afgenomen.
Direct na deze intake gaan we het liefst meteen met u wandelen- rustig joggen!

Daarna dient U zelf naar de fysiotherapeut te gaan voor een Fitheidstest. Uiteraard kunnen wij bij de keuze helpen of adviseren. Advies om zelf te informeren bij de zorgverzekeraar hoe en of runningtherapie in uw polis opgenomen is. Zo ja, dan is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk om voor deze vergoeding in aanmerking te komen..

NB Er bestaat de mogelijkheid voor een kennismakingssessie waarin de potentiële deelnemer alleen komt kijken (en eventueel praat met de deelnemers over hun instapervaring) alvorens daadwerkelijk te starten.

Runningtherapie

Deelname

Iedereen vanaf 12 jaar is welkom!
Individueel starten is mogelijk, maar we streven naar trainen in groepsverband. Instroom is doorlopend mogelijk.

Plaats

De voor- en nabesprekingen vinden plaats in de kantine van AV Lionitas in Leeuwarden. Het hardlopen vindt vanuit daar/ Prinsentuin / Leeuwarder bos plaats.

Randvoorwaarden

Deelnemers dienen in het bezit te zijn van hardloopschoenen en eenvoudige sportkleding.

Kosten

De gedeeltelijke vergoeding van De Friesland voor 2014 bedraagt conform de polisvoorwaarden van de AV Optimaal (€ 375,-)

Duur

Het totale programma bestaat uit 20 sessies gedurende 10 weken. De runningtherapie vindt tweemaal per week plaats gedurende 1uur en er is een huiswerkmoment.
Halverwege vindt een individueel evaluatiegesprek plaats om de voortgang te bewaken en doelen eventueel bij te stellen.

Contra-indicaties

Medische redenen als hart en /of vaatklachten of klachten aan het houding- en bewegingsapparaat. Ook overmatige begeleidingsbehoefte. De huisarts heeft hierin een belangrijke screenings verantwoordelijkheid.

Afronding en beoordeling / Outtake

Hierin worden de belangrijkste testen en vragenlijsten, welke ook bij intake zijn afgenomen, uitgevoerd.

Doorwijsmogelijkheden /Follow-up en nazorg

Standaard zal bekeken worden bij welke ter plaatse aanwezige sport en bewegingsmogelijkheden kan worden aangesloten om bereikte resultaten te behouden. Er vindt telefonische coaching plaats na 3, 6 en 9 maanden.